آدرس کانال:  telegram.me/montazerpolsetir     |  @montazerpolsetir

 در این کانال کلیه مراسمات پایگاه منتظران مهدی (عج) اطلاع رسانی میشود و عکس ها و فیلم های مراسمات به اشتراک گزاشته میشود.